FAQ

Вопрос:
Яка мета курсу мегашвидкочитання?
Ответ:
Мета - сприяти гармонійному розвитку мислення дитини на основі максимального розкриття його внутрішнього потенціалу з:
Формуванням здатності швидко читати як традиційним горизонтальним способом вголос, так і новими методами вертикального читання «про себе».
Збереженням або збільшенням якості сприйняття інформації під час читання.
Прищеплення любові до читання.
Навчанням новим 14 методам читання.
Розвитком лідерських якостей дитини і відповідальності за результат.
Підвищенням мотивації до навчання через створення ситуацій успіху.
Збільшенням концентрації уваги.
Посиленням впевненості у власних можливостях.
	Ашберн
Виберіть місто