02.08.2017
Поділитися: 9
  • Facebook
  • Telegram
4812

«Сідай, п'ять!», або Яка система оцінювання краща?

Кадр з мультфільму «Знову двійка»

Важлива частина освітнього процесу – система оцінювання знань. Це база, що дозволяє перевірити якість засвоєння матеріалу. За кордоном давно введені 10-, 12-, 100-бальні системи, хоча батькам на пострадянському просторі більш знайома класична 5-бальна система. У вітчизняних освітніх установах з 2000 року використовують 12-бальну систему.

Яка ж шкала дозволить повніше оцінити знання? Чому приділити увагу при оцінюванні? Якою є дитяча реакція на оцінювання їхніх успіхів і що означають для них оцінки?

А може, ідеальний варіант – той, який обрали в Фінляндії? Їхню систему освіти визнано найкращою, а ґрунтується вона, зокрема, на повній відсутності оцінок. Діти вчаться для отримання знань, а не заради оцінок – вважають в Міністерстві освіти. Фінські випускники демонструють високий рівень знань, а батьки відзначають психологічний комфорт, що відчувають їхні діти.

ВПЛИВ ОЦІНОК НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Дорослі з раннього дитинства оцінюють поведінку дитини. Маленька людина проходить всі етапи соціалізації за допомогою так званих в психології «агентів соціалізації». Ними в різний час стають сім’я, школа, позашкільні заклади. Добре ставлення цих "агентів" потрібно ще заслужити, адже нерідко і в родині дитина не приймається такою, якою вона є, не кажучи вже про школу. Відбувається безперервна оцінка особи.

Вже в дитячому садку дитина оцінюється: з точки зору поведінки, темпераменту, контактності, роботи в колективі, здібностей до навчання (занадто активний, замкнутий, досить розвинений, чутливий, і так далі). І, звичайно, діти звикають до цього.

Надалі, в школі акцент робиться на здатності до засвоєння знань, і дитина «маркується» високими чи низькими оцінками. Нерідко цей досвід переноситься і на подальше життя: вже не школяр стає відмінником або «трієчником» в інституті, а на роботі – видатним співробітником або посередністю.

Яскрава особистість

На становлення особистості впливає саме шкільна система оцінювання, тому що на шкільні роки доводиться основний період зростання і розвитку дитини. Що ж краще: радянська 5-бальна система чи сучасна 12-бальна? Яка є більш об'єктивною і менш травмуючою?


5-бальна система: позитив і негатив

Що показує нам ця система згідно з поданими цифрами?

«1» – матеріал не відомий учневі або абсолютно йому незрозумілий і не засвоєний.

«2» – значна частина матеріалу не засвоєна, учень невпевнено почувається при усних відповідях, а при письмових допускає грубі помилки.

«3» – знаючи основний матеріал, учень не може без підказок застосувати ці знання на практиці. Помиляється при усних та письмових відповідях.

«4» учень засвоїв матеріал, легко відповідає на питання і може застосувати знання на практиці. При усних або письмових відповідях допускає лише незначні помилки.

«5» – прекрасно орієнтується в матеріалі, впевнено відповідає на питання, може застосувати знання на практиці, при усній або письмовій відповіді помилок не допускає.

Плюси цієї системи – в її традиційності і звичності, вона легко сприймається і дітьми, і батьками. Гарні оцінки впливають на позитивну оцінку власної особистості дитиною.

Але є і мінуси! Складно точно оцінити знання згідно з заданими критеріями, тому вчителі нерідко використовують оцінки, яких не існує в офіційній звітності: «4+», «5-» тощо. До того ж, зростання рівня знань учня не оцінюється з об'єктивної точки зору: якщо дитина допустила менше помилок в порівнянні з минулим разом, її оцінка не зміниться. Погані оцінки негативно впливають на самооцінку і можуть привести до психологічної травми.

Нерідко оцінка виставляється дитині виходячи з суб'єктивної думки вчителя: на неї може впливати поведінка учня на уроці, особисті якості, а не об'єктивні знання.

Особливості 12-бальної системи

У цій системі досягнення дитини вже більш «опрацьовані». Враховуються різні якісні характеристики засвоєння матеріалу.

На становлення особистості впливає саме шкільна система оцінювання, тому що на шкільні роки припадає основний період зростання і розвитку дитини. Що ж краще: радянська 5-бальна система чи сучасна 12-бальна? Яка є більш об’єктивною і менше травмує?

5-бальна система: позитив і негатив

Що показує нам ця система згідно з поданими цифрами?

«1» – матеріал не відомий учневі або абсолютно йому незрозумілий і не засвоєний.

«2» – значна частина матеріалу не засвоєна, учень невпевнено почувається при усних відповідях, а при письмових допускає грубі помилки.

«3» – знаючи основний матеріал, учень не може без підказок застосувати ці знання на практиці. Відповідаючи усно та письмово, помиляється.

«4» – учень засвоїв матеріал, легко відповідає на запитання і може застосувати знання на практиці. Відповідаючи усно та письмово, допускає лише незначні помилки.

«5» – прекрасно орієнтується в матеріалі, впевнено відповідає на питання, може застосувати знання на практиці, відповідаючи усно та письмово, помилок не допускає.

Плюси цієї системи – в її традиційності і звичності, вона легко сприймається і дітьми, і батьками. Гарні оцінки впливають на позитивну оцінку власної особистості дитиною.

Але є і мінуси! Складно точно оцінити знання відповідно до заданих критеріїв, тому вчителі нерідко використовують оцінки, яких не існує в офіційній звітності: «4+», «5-» тощо. До того ж, зростання рівня знань учня не оцінюється з об’єктивної точки зору: якщо дитина допустила менше помилок порівняно з минулим разом, її оцінка не зміниться. Погані оцінки негативно впливають на самооцінку і можуть спричинити психологічну травму.

Нерідко оцінка виставляється дитині, виходячи з суб’єктивної думки вчителя: на неї може впливати поведінка учня на уроці, особисті якості, а не об’єктивні знання.

ОСОБЛИВОСТІ 12-БАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

У цій системі досягнення дитини вже більш «опрацьовані». Враховуються різні якісні характеристики засвоєння матеріалу.

Оцінка

Характеристика

Рівень участі в навчальному процесі

0

Абсолютно не бере участі в навчальному процесі.

1

Початковий рівень

Розрізняє і розпізнає предмет.

2

Поверхнево знайомий з предметом.

3

Середній рівень

Володіє матеріалом на рівні окремих елементів.

4

Володіє матеріалом на початковому рівні.

5

Володіє матеріалом на рівні вище початкового.

6

Може відтворити значну частину теоретичного матеріалу.

7

Достатній рівень

Здатний застосувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій.

8

Може порівнювати, систематизувати інформацію.

9

Застосовує загальновідомі докази у своїй аргументації.

10

Високий рівень

Володіє глибокими і міцними знаннями.

11

Вміє знаходити джерела інформації, аналізувати її.

12

Творчо і нестандартно застосовує здобуті знання.

Оцінка «0» не враховується в назві системи, бо не може відображати рівень засвоєння матеріалу, а потрібна лише для того, щоб позначити небажання дитини відповідати на питання або виконувати завдання вчителя.

Плюси в більш об’єктивному підході до рівня знань: 12-бальна шкала дозволяє проаналізувати розумові здібності, участь в процесі навчання, виявити слабкі місця. Вона зменшує розрив між успішними і неуспішними учнями: всі, хто отримав від 7 до 12 балів, вважаються такими, що засвоїли матеріал добре.

Водночас ця система не усуває шкільних проблем: діти все одно можуть отримати психологічну травму через погані оцінки і суб’єктивне ставлення вчителів, людський фактор залишається. До того ж, вона важко сприймається батьками, які плутаються і часто не розуміють критерії оцінювання.

Ідеал поки не знайдений, але психологи відзначають 12-бальну систему як більш комфортну для дітей з точки зору адекватної оцінки їх знань. Тому радимо обрати саме її.